Cum lucram – scenariu posibil

Există mai multe variante de abordare a unui proiect.

  1. Dacă scenariul vine de la client sau de la o agenție de publicitate, Easyfilm.ro oferă un feedback gratuit în care sunt evidențiate elementele care pot fi sau nu parte a unei producții low cost de calitate. Feedback-ul nostru va arăta argumentat măsura în care scenariul se poate sau nu produce în bugetul alocat astfel încât să poata fi aduse toate modificările necesare încadrării în resursele disponibile.
  2. Dacă scenariul este creat de Easyfilm.ro, atunci primul pas este o discuție cu clientul sau agenția de publicitate pentru a redacta împreună un brief de creație și producție. Este foarte important să se cunoască, încă de la început, resursa financiară estimativă pe care beneficiarul vrea să o aloce realizării materialului video.
  3. Etapa ulterioară este cea a scrierii scenariului si a prezentării sale către client. Modelul de afacere Low cost nu presupune realizarea unui storyboard foarte elaborat din punct de vedere artistic decât atunci cand este strict necesar pentru buna realizare a produsului final. Prezentarea se face sub formă de scenariu scris însoțit, acolo unde este cazul, de referințe foto-video și audio, precum și de un buget detaliat.
  4. Dupa aprobarea scenariului se semnează contractul cu Easyfilm și se efectuează prima tranșă din plată.
  5. Ulterior semnării contractului, regizorul redacteaza un treatment al materialului video care se prezintă clientului împreuna cu propunerile de casting, locație, costume, recuzită, dupa caz.
  6. O data stabilit și aprobat treatmentul – împreună cu locațiile, recuzita și costumele – se redacteaza shooting board-ul și se filmează materialul video.
  7. Ulterior filmării are loc postproducția video în urma căreia clientul va primi spre aprobare prima versiune produs pentru care Clientul poate cere maxim două serii de revizii.
  8. După efectuarea reviziilor, se livrează produsul final, pe suportul și în formatul convenit prin contract.